Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Đăng nhập tin tức và gởi hồ sơ dưới dạng PDF files

Thông tin người muốn đăng pdf lên trang mạng của giáo xứ.
--------------------------
-------------------------- (file 2 đến 4: không bắc buộc) -----------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------