Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Rửa Tội

Bí Tích Mục Lục ...

BÍ TÍCH RỬA TỘI

 1. Bí tích rửa tội là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ta được sinh lại vào đời sống mới trong Chúa Kitô, trở thành con Thiên Chúa và con Hội thánh.
 2. Bí tích Rửa tội được thực hiện qua việc đổ nước trên đầu và đọc lời rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.
 3. Bí tích Rửa tội đem lại cho ta bốn ơn này:

– Một là được tha tội nguyên tổ và mọi tội riêng ta phạm trước khi rửa tội, cùng mọi hình phạt do tội gây ra.

– Hai là được sinh lại vào đời sống mới, trở thành con cái Chúa Cha, chi thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

– Ba là được gia nhập vào Hội thánh là Thân Thể Chúa Kitô.

– Bốn là được ghi vào trong linh hồn một dấu ấn thiêng liêng vĩnh viễn, để dự phần vào chức tư tế của Chúa Kitô.

 1. Bí tích Rửa tội rất cần cho ta được ơn cứu độ, vì Chúa Giêsu đã nói: “Ai không sinh lại bởi Nước và Thánh Thần, thì chẳng được vào Nước Thiên Chúa” (.Ga 3, 5)
 2. Những người chết mà không được lãnh nhận bí tích Rửa tội thì có thể được cứu độ:

a) Nếu họ đã thật lòng ước ao lãnh nhận bí tích Rửa tội

b) Hoặc đã chết vì đạo Chúa thì cũng được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.

c) Ngoài ra, những người chưa được biết Tin mừng và Hội thánh Chúa nhưng đã theo tiếng lương tâm mà sống ngay lành, thì cũng có thể được cứu độ.

Lịch rửa tội


Lịch trình rửa tội hàng tháng cho Trẻ Em .

 • Chúa Nhật tuần I đầu tháng lúc 12:00 trưa Giờ Giáo Huấn: Thứ Bảy tuần I lúc 12:00PM
 • Cha mẹ em bé và người Đỡ Đầu cần dự giờ Giáo Huấn Rửa tội vào lúc 1:00PM ngày Thứ Bảy trước đó (ngoại trừ trường hợp ngoại lệ, VPGX sẽ thông báo ngày giờ Giáo Huấn)
 • Xin các gia đình gửi điền đầy đủ chi tiết vào "Đơn Xin Rửa Tội Trẻ Em" và trao lại cho VPGX, hoặc điền "Đăng ký Rửa Tội" bên dưới đây.
  @ Xin Lưu ý : Đơn xin trễ nhất là 2 tuần trước ngày Giáo Huấn. Nếu VPGX không nhận được đơn, sẽ không thể chứng nhận vào sổ cho các em được.

  - Chân thành cám ơn Quí Vị -

 • Liên lạc Giáo Xứ

  Tải các mẫu đơn

  Sau khi tải và điền vào mẫu đơn, bạn trở lai Đăng Ký và gởi mẫu online nếu muốn !