Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Tình Nguyện

Sinh Hoạt Mục Lục ...

GX và Công Tác Thiện Nguyện

Trồng hoa làm đẹp GX
Tháng 6 hàng năm - mọi chi tiếc xin liên lạc GX -
Liên Lạc GX
Trang trí dịp lễ
- Giáng Sinh - Phục Sinh - Tết Truyền thống - Hội chợ
Liên Lạc GX
Gây quỹ hàng tuần
Mỗi CN từ tháng 9 tớ tháng 5 năm sau
Liên Lạc GX
Previous slide
Next slide