Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Hội Chợ Hè

Sinh Hoạt Mục Lục ...

Hộ chợ Hè của GX St.Anna St. Joseph Hiển xin chào !

Hội Chợ Giáo Xứ Hàng Năm

Chúng tôi luôn cần thiện nguyên viên, anh chi hy sinh chúc thời dờ đến giúp giáo xứ. Xin liên hệ ban tổ chức hoặc văn phòng giáo xứ để được biết thêm thông tin.
Hội Chợ Hè