Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Hội Chợ Xuân

Hộ chợ Tết của GX St.Anna St. Joseph Hiển xin chào !

Hội Tết GX Hàng Năm

Cung Chúc Tân Xuân !
Hội Tết