Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Thừa Tác Viên Thánh Thể

Phục vụ Thánh Thể Chúa trong các ngày lễ Chúa Nhật, Lễ Trọng và thứ Bảy

Tiểu Sử

Hội đã thành lập rất lâu .Từ ngày thành lập Cộng Đồng Công Giáo sơ khởi trong Tổng Giáo Phận ST.Paul và Minneapolis . Lúc đầu chỉ là Cộng Đồng, và số giáo dân còn ít nên TTVTT chỉ có 5-10 Vị. Sau này Đức Tổng Giám Mục cất lên hàng Giáo Xứ và số giáo dân càng ngày càng tăng trưởng nên hiện nay TTVTT cỏ khoảng trên 22 Vị.

 

Quí vị TTVTT được chia phiên phục vụ trong mọi lãnh vực Mục Vụ của Giáo Xứ, phụ với cha Chánh, cha phó trao Mình Thánh Chúa cho Giáo dân trong các ngày lễ Trọng, CHÚA NHẬT , và thứ Bảy

 

Được chia làm 4 nhóm Đông, Tây,Nam, Bắc. Mỗi nhóm có khoảng 4-7 Vị thay phiên dể dưa Minh Thánh Chúa cho các õng bà già yếu, hoặc tại nạn ỡ Bênh Viên hoặc tư gia mà Qúi Vị ấy không đến tham dự Thánh Lễ được. Đó là nhiệm vụ của Hội .

 

Quí vị TTVTT dã phục vụ Thánh Thể Chúa một cách hăng say và nhiệt thành .

 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả Qúi vị.       

Thông Báo

Lịch Sinh Hoạt

Hàng Tuần Chúa Nhật, thứ Bảy, và các ngày lễ Trọng

Liên Lạc

Hội Trưởng: Ông Nguyễn Thành Đạt

  • Phone: 763 222 3140
  • Email