Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Liên Kết Cộng Đồng

kết nối cộng đồng !

Cha Đương Nhiệm: Giuse Vũ Xuân Minh

 • Phone: 651-228-9002
 • Email:
 • Website: Saint Adalbert Church
 • Youtube:
 • Địa Chỉ: Saint Adalbert Church
  265 Charles Ave
  Saint Paul, MN 55103

Cha Đương Nhiệm: Rev Hoang Nguyen

 • Phone: 651-645-9179
 • Email:
 • Website: St.Columba Catholic Church
 • Youtube: 
 • Địa Chỉ: St. Columba Catholic Church
  1327 Lafond Avenue
  St. Paul, MN 55104

Cha Đương Nhiệm: Quốc Vương

 • Phone: 763-424-8770
 • Email:
 • Website: St.Gerard
 • Youtube: Saint Gerard
 • Địa chỉ: The Church of St. Gerard Majella

9600 Regent Avenue North
Brooklyn Park, MN 55443

Chủ Tịch Đương Nhiệm CDVN: Thomas Cao

Viet Catholic News: