Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Meet Our Creative Team

Nhân, Hào và Andrew được Giáo xứ trao cho trách nhiệm thiết kế lại Trang mạng của Giáo xứ đễ dễ tìm kiếm tin tức, cũng như đễ cho moị người liên kết, và đồng hành với Giá Xứ dễ dàng,thuận tiện hơn.

Romeo4

Project Manager

Nhân Mai

FB_IMG_1478834671487

Developer

Hào Lê

andrew

Developer

Andrew Phạm

Developer Team

Kenny Phạm

IMG_2035

Technology

Thọ Nguyễn

Cuong

Cường Trần

khai

Khải Nguyễn

SangTran-profile-2019-600x600

Sang V Trần

Graphic Team

Tuyen

Graphic Designer

Tuyền Nguyễn

Ũng hộ lệ phí Trang Web GX

Quý vị muốn ũng hộ lệ phí cho trang Web GX, và tùy vào lòng hão tâm

Quý vị có thể gởi thẳng tới GX, Hoặc Quý vị ũng hộ "on line" thì bấm vào "Ũng Hộ Web" và điền vào như hướng dẫn dưới đây ...

Join The Team

Chúng tôi xin chào đón các anh chị em nào có nhiệt huyết trong xây dựng trang Web, Xin liên lạc với nhóm để tham gia

Web Team có thể giúp bạn

Các anh em trong nhóm sẵng sàng hướng dẫn, hoặc giúp bạn trong kiến thức của nhóm như là :

  • Phần cứng (Hardware)

  • Phần Mền (Solfware)

  • Network (internet)
  • Làm trang Web
  • Liên quan tới Vi Tính ..

Ũng hộ lệ phí Trang Web GX

Quý vị muốn ũng hộ lệ phí cho trang Web GX, và tùy vào lòng hão tâm

Quý vị có thể gởi thẳng tới GX, Hoặc Quý vị ũng hộ "on line" thì bấm vào "Ũng Hộ Web" và điền vào như hướng dẫn dưới đây ...