Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Lòng Chúa Thương Xót

“Cổ võ việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, cầu nguyện cho toàn thể nhân loại và loan Truyền Thông Điệp LCTX Chuẩn Bị Thế Giới Cho Ngày Quang Lâm Của Chúa Giêsu.”

Tiểu Sử

 Hội LCTX được cha chánh xứ Ignatius Nguyễn Hải Dương thành lập vào ngày khai mạc năm Đức Tin ngày 

   11 tháng 10 năm 2012.

HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

G.X. Thánh Anna – Giuse Hiển

 

I. Thành Lập: Hội LCTX được cha chánh xứ Ignatius Nguyễn Hải Dương thành lập vào ngày khai mạc năm Đức Tin ngày 11 tháng 10 năm 2012.

 

II. Mục đích: Cổ võ việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, cầu nguyện cho toàn thể nhân loại và loan Truyền Thông Điệp LCTX Chuẩn Bị Thế Giới Cho Ngày Quang Lâm Của Chúa Giêsu.

 

Con hãy nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót của Ta…. Đây là dấu hiệu thời kỳ cuối hết; sau đó sẽ là ngày công lý (848).  Con hãy chuẩn bị thế giới cho ngày chung cuộc của Ta (429).  Hãy nói cho các linh hồn biết về Lòng Thương Xót vĩ đại của Ta, bởi vì ngày kinh hoàng, Ngày Công Lý của Ta đã gần kề (965).  Trước ngày Công Lý, Ta đang gửi tới Ngày Thương Xót (1588).  Ta đang kéo dài thời gian thương xót vì lợi ích cho các tội nhân.  Nhưng vô phúc cho những người không nhận ra được thời giờ viếng thăm của Ta (1160).

 

Để có thể trở thành những tông đồ loan truyền thông điệp LCTX trước hết chúng ta cần phải được dìm mình vào đại dương Lòng Thương Xót Chúa và cảm nghiệm sâu sắc về Lòng Thương Xót của Ngài qua những giờ cầu nguyện, suy niệm chung cũng như riêng.

 

Hãy thấm nhuần các mầu nhiệm của Cha, và con sẽ biết được vực thẳm của tình thương Cha đối với các tạo vật cũng như lòng từ ái vô tận của Cha, để con tỏ ra cho thế giới biết. Bằng những lời cầu nguyện của con, con sẽ là trung gian giữa trời và đất. (số 438).

 

III. Sinh hoạt:

 

 1. Chầu Thánh Thể tôn vinh LCTX và suy niệm từ 3 – 4 giờ chiều thứ Bảy hằng tuần. (Cầu nguyện cho toàn thể nhân loại đặc biệt những người tội lỗi, các linh mục tu sĩ, các linh hồn trung thành và đạo đức, những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa, những người lạc giáo và ly giáo, những linh hồn hiền lành và các trẻ thơ, những linh hồn sùng kính và làm sáng danh LTXC, các linh hồn nơi luyện ngục, các linh hồn khô khan nguội lạnh)
 1. Tham dự giờ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 9:40 sáng.
 2. Thứ Bảy tuần thứ hai trong giờ chầu có cha chia sẻ lời Chúa.
 3. Thăm viếng bệnh nhân vào thứ Bảy tuần thứ 3 trước giờ chầu 3pm hoặc khi có người bệnh nặng).
 4. Tập hát sau giờ chầu thứ Bảy tuần thứ tư.
 5. Tham gia các hoạt động tông đồ giáo dân khi Giáo Xứ cần.
 6. Viếng xác và cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời.

 

IV. Ngân Quỹ: Hội có hai tài khoản:

 

 1. Quỹ sinh hoạt: dùng để chi phí cho những sinh hoạt cần thiết (tặng quà cho quý cha, quý thầy, quý sơ vào những dịp đặc biệt, quà không quá $100). Những tiệc liên hoan và những chuyến đi chơi sẽ xuất quỹ tạm ứng sau đó sẽ thu nhận lại đóng góp từ những thành viên đã tham gia.
 1. Quỹ Bác Ái: dùng để xin Lễ cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời trong giáo xứ Nếu là cha, mẹ, anh chị, em của hội viên thì xin 3 thánh lễ .  Nếu là hội viên qua đời thì sẽ có vòng hoa phân ưu. Quỹ này cũng sẽ dùng để làm những việc từ thiện bác ái khi có nhu cầu.  Quỹ được tình nguyện đóng góp bởi các hội viên và ân nhân (khuyến khích mỗi hội viên đóng $20 một năm).

 

 V. Quan Thầy: Qua Lòng Thương Xót của Chúa hội đã tận hiến cho Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài là Đấng Bảo Trợ, thánh hóa, hướng dẫn và ban những ơn cần thiết cho hội hoạt động. Hằng năm chúng ta sẽ mừng Quan Thầy vào ngày Đại Lễ LCTX và Đại Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Lưu Ý: Khi tổ chức tiệc mừng chỉ xuất quỹ cho quý khách mời (quý cha v.v..). Tất cả hội viên hoặc thành viên trong gia đình hội viên tham gia tiệc mừng sẽ đóng góp phần ăn của mình sau khi ban ẩm thực cho biết chi phí bữa tiệc hôm đó.

 

***Hội sẽ xuất qũy $50 để mừng bổn mạng các đoàn thể khi có thiệp mời (xin lễ $20, mừng $30)

 

VI. Ban Điều Hành Hội: Ban điều hành  được các anh chị em trong hội tín nhiệm đề cử và cha phụ trách chấp thuận.  Mỗi nhiệm kỳ là ba năm và sẽ đề cử lại vào Đại Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Ban điều hành nhiệm kỳ 2022 – 2025

Cha Phụ TráchTôma Nguyễn Tuấn

Hội Trưởng : Teresa Phạm Thị Tuyết Dung (Điều hành tổng quát)

Hội Phó:   Tô Ma Nguyễn Phương Nam (Trợ giúp và thay thế điều hành khi hội trưởng vắng mặt)

Nhạc Trưởng: Gioan Baotixita Phạm Anh Vũ (phụ trách tập hát)

Thư Ký: Anna Lê Thị Thùy Linh (ghi chép biên bản các phiên họp, thông tin trong nhóm)

Thủ Quỹ: Lucia Bùi Phương Hà (giữ tiền và sổ chi thu)

Ẩm Thực: Madalena Cao Thi Thu Hồng (Coordinate các bữa tiệc mừng và những việc liên quan đến ẩm thực)

Sinh hoạt: Maria Phạm Thị Ngọc Tuyền  (Tổ chức những sinh hoạt vui chơi, du ngoạn v.v.)

 

VII. Ân Huệ và Lợi Ích

 1. Chúa Giêsu Phán: “Những linh hồn nào loan truyền vinh dự của Lòng Thương Xót Ta thì Ta sẽ che chở họ suốt đời như một người mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ chết, Ta sẽ không đối xử với họ như một vị Thẩm Phán, mà là Đấng Cứu Tinh đầy Lòng Thương Xót”(1075).
 2.  Là thành viên của Hội Lòng Chúa Thương Xót chúng ta sẽ được hiệp thông cầu nguyện trong mỗi giờ Chầu Thánh Thể hằng tuần lúc còn sống cũng như lúc đã qua đời.
 3. Cả hội sẽ mặc đồng phục trang trong tham dự thánh lễ an tang khi hôi viên qua đời.

Lịch Sinh Hoạt

 • Chầu Thánh Thể tôn vinh LCTX và suy niệm từ 3 – 4 giờ chiều thứ Bảy hằng tuần.

(Cầu nguyện cho toàn thể nhân loại đặc biệt những người tội lỗi, các linh mục tu sĩ, các linh hồn trung thành và đạo đức, những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa, những người lạc giáo và ly giáo, những linh hồn hiền lành và các trẻ thơ, những linh hồn sùng kính và làm sáng danh LTXC, các linh hồn nơi luyện ngục, các linh hồn khô khan nguội lạnh)

 • Tham dự giờ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 9:40 sáng.
 • Học hỏi, chia sẻ vào Chúa Nhật tuần thứ nhất mỗi tháng (Sau Thánh Lễ 10:30am)
 • Thăm viếng bệnh nhân và những người cô đơn lẻ loi vào Chúa Nhật tuần thứ hai mỗi tháng (sau Thánh Lễ 10:30am hoặc khi có người bệnh nặng).
 • Tập hát thứ Bảy tuần thứ ba và thứ tư sau giờ chầu
 • Tham gia các hoạt động tông đồ giáo dân khi Giáo Xứ cần.
 • Viếng xác và cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời.

Liên Lạc

Hội Trưởng: Teresa Phạm Thị Tuyết Dung

 • Phone
 • Email

Hội Phó: Tô Ma Nguyễn Phương Nam

 • Phone
 • Email