Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Lòng Chúa Thương Xót

“Cổ võ việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, cầu nguyện cho toàn thể nhân loại và loan Truyền Thông Điệp LCTX Chuẩn Bị Thế Giới Cho Ngày Quang Lâm Của Chúa Giêsu.”

Tiểu Sử

 Hội LCTX được cha chánh xứ Ignatius Nguyễn Hải Dương thành lập vào ngày khai mạc năm Đức Tin ngày 

   11 tháng 10 năm 2012.

Ngân Quỹ 

     Nhóm có hai tài khoản:

 1. Quỹ sinh hoạt dùng để chi phí cho những sinh hoạt cần thiết (tặng quà Giáng Sinh cho quý cha, trả tiền ăn cho các khách mời khi có tiệc và những nhu cầu cần thiết khác v.v.). Những tiệc liên hoan và những chuyến đi chơi sẽ xuất quỹ tạm ứng sau đó sẽ thu nhận lại đóng góp từ những thành viên đã tham gia.
 1. Quỹ Bác Ái dùng để xin Lễ cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời trong giáo xứ hoặc thân nhân của các thành viên. Chúng ta sẽ có vòng hoa phân ưu khi thành viên hoặc thân nhân* của các thành viên qua đời. Quỹ này cũng sẽ dùng để làm những việc từ thiện khi có nhu cầu. Quỹ được tình nguyện đóng góp bởi các thành  viên và ân nhân (khuyến khích $20/năm cho mỗi thành viên).

 

*Thân nhân: bao gồm bố, mẹ, con cái, anh, chị, em.

Quan Thầy: Qua Lòng Thương Xót của Chúa hội đã tận hiến cho Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài là Đấng Bảo Trợ, thánh hóa, hướng dẫn và ban những ơn cần thiết cho hội hoạt động.  Hằng năm chúng ta sẽ mừng Quan Thầy vào ngày Đại Lễ LCTX và Đại Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 1. Ban Điều Hành Nhóm:

               Ban điều hành  được các anh chị em trong nhóm tín nhiệm đề cử và cha phụ trách chấp thuận.  Mỗi nhiệm kỳ là ba năm và sẽ đề cử lại vào Đại Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

        Ban điều hành nhiệm kỳ 2018 – 2021

 • Cha Phụ Trách:  Louis Phạm Hữu Độ
 • Nhạc Trưởng: Giuse Hà Minh Tâm (phụ trách tập hát)
 • Thư Ký Nội Vụ: Teresa Nguyễn Thụy Xuân Trang (ghi chép biên bản các phiên họp, thông tin trong nhóm)
 • Thư Ký Ngoại Vụ: Maria Nguyễn Hằng Angie (Họp hội đồng G.X., nhận lãnh các công tác từ G.X. về thông báo lại cho nhóm, liên lạc sắp xếp thăm viếng bệnh nhân, thông báo giờ kinh viếng xác)
 • Thủ Quỹ 1 (Quỹ Sinh Hoạt): Maria Thanh Vu Hogan (Giữ tiền quỹ sinh hoạt, sổ sách chi thu)
 • Thủ Quỹ 2 (Quỹ Bác Ái): Maria Phạm Thị Ngọc Tuyền (Giữ tiền quỹ bác ái và xin lễ)
 • Ẩm Thực: Anna Lê Thị Thùy Linh (Coordinate các bữa tiệc mừng)
 • Sinh hoạt: Anthony Trần Trung Tuấn, Micae Hồ Thiên Bảo, Maria Trần Thị Lệ Chi (Tổ chức những sinh hoạt vui chơi, du ngoạn v.v.)

 

Ân Huệ:

 1. Chúa Giesu Phán: “Những linh hồn nào loan truyền vinh dự của Lòng Thương Xót Ta thì Ta sẽ che chở họ suốt đời như một người mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ chết, Ta sẽ không đối xử với họ như một vị Thẩm Phán, mà là Đấng Cứu Tinh đầy Lòng Thương Xót”(1075).
 2.  Là thành viên của Nhóm Lòng Chúa Thương Xót chúng ta sẽ được hiệp thông cầu nguyện trong mỗi giờ Chầu Thánh Thể hằng tuần và được xin lễ giỗ hằng năm khi đã qua đời.

Lịch Sinh Hoạt

 • Chầu Thánh Thể tôn vinh LCTX và suy niệm từ 3 – 4 giờ chiều thứ Bảy hằng tuần.

(Cầu nguyện cho toàn thể nhân loại đặc biệt những người tội lỗi, các linh mục tu sĩ, các linh hồn trung thành và đạo đức, những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa, những người lạc giáo và ly giáo, những linh hồn hiền lành và các trẻ thơ, những linh hồn sùng kính và làm sáng danh LTXC, các linh hồn nơi luyện ngục, các linh hồn khô khan nguội lạnh)

 • Tham dự giờ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 9:40 sáng.
 • Học hỏi, chia sẻ vào Chúa Nhật tuần thứ nhất mỗi tháng (Sau Thánh Lễ 10:30am)
 • Thăm viếng bệnh nhân và những người cô đơn lẻ loi vào Chúa Nhật tuần thứ hai mỗi tháng (sau Thánh Lễ 10:30am hoặc khi có người bệnh nặng).
 • Tập hát thứ Bảy tuần thứ ba và thứ tư sau giờ chầu
 • Tham gia các hoạt động tông đồ giáo dân khi Giáo Xứ cần.
 • Viếng xác và cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời.

Liên Lạc

Hội Trưởng: Gioan Baotixita Phạm Anh Vũ

 • Phone
 • Email

Hội Phó:Maria Nguyễn Bạch Linh

 • Phone
 • Email