Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

GX cảm ơn các nhà Tài Trợ đã và đang đồng hành cùng GX.

Chúc các nhà tài trợ lúc nào cũng làm ăn tấn đạt và dồi dào sức khỏe !