Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Mục Đích

Sống Yêu Thương và Hợp Nhất để thực thi sứ mạng Truyền Giáo .

Dựa vào Tin Mừng Thánh Luca (10, 1-16), công cuộc truyền giáo không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, mà còn dành cho tất cả các môn đệ:

  • Khi sai 72 môn đệ lên đường truyền giáo, Đức Giêsu cho ta thấy truyền giáo là công việc của mọi tín hữu, là tất cả những ai đi theo Ngài, không trừ ai, nghĩa là mọi thành phần dân Chúa phải có bổn phận tham gia vào việc
    truyền giáo để mở mang Nước Chúa.

Truyền giáo là nghĩa vụ cho mọi Kitô hữu, chứ không phải là lệnh truyền riêng cho các linh mục, tu sĩ hoặc các nhà truyền giáo mà thôi. Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân đã khẳng định rằng: “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất là ơn gọi làm tông đồ” (TĐ, số 2), và do đó, người giáo dân “có bổn phận và quyền làm tông đồ” (TĐ, số 3).

Giáo luật cũng minh định rằng “tất cả các giáo hữu có nghĩa vụ và quyền lợi phải làm sao cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền tới mọi người, thuộc mọi thời và mọi nơi” (GL, điều 211). 

Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: “Ngày nay còn rất nhiều người không biết Đức Giêsu Kitô. Vì thế việc rao giảng cho người ngoài Kitô giáo thật là công việc rất khẩn cấp, mà tất cả mọi thành viên của Giáo Hội được kêu gọi để tham dự vào sứ vụ truyền giáo này, bởi vì tự bản tính Giáo Hội là  truyền giáo: Giáo Hội được sinh ra để ‘ra đi’ 

  • Người rao giảng Tin Mừng phải là “con cái của yêu thương và hợp nhất.”; Đó là lý do Chúa Giêsu đã sai 2 môn đệ đi với nhau chứ không phải là 1. Hơn nữa Chúa Giêsu cũng từng ra nguyên tắc, “Các con hãy yêu thương nhau để người ta nhận biết các con là môn đệ thầy.”
  • Trong sách Tông đồ Công vụ kể lại thời Giáo hội sơ khai “Khi mọi người đồng tâm hợp ý với nhau thì Chúa đã cho gia tăng số tín hữu” (Tđcv. 2:44- 47) thật là bài học quí báu cho chúng ta để thực hành.