Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Mục Vụ Gia Đình

“Mục đích của Mục Vụ Gia Đình (MVGĐ) là một tổ chức qui tụ các cặp vợ chồng với mục đích giúp nhau thăng tiến: ”

    • Đời sống tâm linh
    • Tình yêu hôn nhân
    • Hướng dẫn con cái

Cha Tuyên Úy: Louis Phạm Hữu Độ, CRM

Quan Thầy: Gia Đình Thánh Gia

Ngày Lễ Bổn Mạng: Thường Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh.
Welcome tất cả các gia đình!

Thông Báo

Lịch Sinh Hoạt

❖ Hội thảo vào tuần thứ 2 của mỗi tháng từ 12:15 trưa tới 1:15pm.

➢ Cha Xứ hoặc Cha Phó hướng dẫn về đời sống tâm linh và tình yêu hôn nhân.
➢ Có tháng mời bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với các phụ huynh và trình bày tư vấn hôn nhân (học hỏi và chia sẻ v…v ).
➢ Có tháng mời người chuyên nghiệp sử dụng mạng đến hướng dẫn làm thế nào để giữ trẻ an toàn khi sử dụng mạng (internet)

❖ Phụ trách cho các buổi tĩnh tâm (Mùa Chay, Mùa Vọng) cho các cặp vợ chồng/phụ huynh.
❖ Phụ trách giúp hội chợ hè/chợ tết hàng năm.
❖ Phụ trách ngày Lễ Thánh Gia cho Giáo Xứ.

Liên Lạc

Điều Hành & Phụ Trách: Cha Xứ hoặc Cha Phó

Nhóm Trưởng: Nguyễn Ánh Tuyết

Hình Ảnh