Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Ca Đoàn Mục Lục ...

Ủy Viên Thánh Nhạc

Thông Báo

Lịch Sinh Hoạt

Các chiều Thứ Bảy hàng tuần trong năm học từ 5 giờ cho đến 6:50PM

Liên Lạc

Đoàn Trưởng: 

  • Phone
  • Email