Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Ủy Viên Thánh Nhạc

Thông Báo

Lịch Sinh Hoạt

Các chiều Thứ Bảy hàng tuần trong năm học từ 5 giờ cho đến 6:50PM

Liên Lạc

Đoàn Trưởng: 

  • Phone
  • Email