Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Nhóm Terêsa Calcuta

“ Chuẩn bị thức ăn để bán gây quỹ cho giáo xứ, nhằm phục vụ các em học GLVN, phụ huynh và cộng đoàn trong ngày Chúa Nhật.”

Tiểu Sử

Nhóm được thành lập từ năm 2016 với mục đích gây quỹ giúp người nghèo, và năm 2017 vì trường học không cho mướn được nên nhóm đã chuyển sang làm gây quỹ cho giáo xứ.
Bán thực phẩm ngày Chúa Nhật tuần thứ 4 của mỗi tháng, từ tháng 9 đến tháng 5.

Thông Báo

Lịch Sinh Hoạt

  • Thứ 6 :  chuẩn bị thực phẩm từ 4 giờ chiều đến 7g tối.
  • Thứ 7 : chuẩn bị thực phẩm từ 10 giờ sáng đến 7g tối. 
  • Ngày Chúa Nhật : bán thực phẩm tuần thứ 4 của mỗi tháng, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

 

Liên Lạc

Nhóm Trưởng: Vy Hồ