Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Cursillô


Viet-Cursillo-Minnesota
“Làm bạn, kết bạn, và mang bạn về với Chúa”

Tiểu Sử

Từ năm 1975 phong trào Cursillo ngành Viet Ngữ Minnesota đã liên lạc với phong trào Cursillo tổng Giáo Phận bằng cách tham dự các buổi họp mặt và tìm hiểu hỗ tương .

 

Năm 1983 phong trào Cursillo Tổng Giáo Phận St.Paul-Minneapolis /MN đã bảo trợ tài chánh cho 6 ứng viên Việt tham dự khóa tĩnh huấn tại nam CA .

 

Năm 1992 và 1993 phong trào đã gửi 16 ứng viên Việt Nam tham dự hai khóa Gioan tiền hô 2 Nam và Gioan tiền hổ Nữ
tại Chicago , Ngoài các sinh hoạt nội bộ như hội nhóm, Ultreya,Trường Lãnh Đạo , gửi ứng viên tham dư các khóa học hội .

 

PT Cursillo Việt/MN đã tổ chức Ultreya chung với PT Hoa Kỳ, Mễ, tổ chức hội thảo vùng VI với PT Lincoln , Nebraska .

 

PT cũng tham gia sinh hoạt vùng VI và trung ương trong suốt thời gian từ năm 1983 đến nay như : Picnic, Retreat, Workshop, Closura,  Ultreya, Regional, and national Encounter.

 


Mặc dù mức độ tham gia không giống nhau qua các nhiệm kỳ nhưng PT Việt/Cursillo vẫn duy trì và liên lạc mật thiết với các PT thiểu số, TGP, vùng và Trung Ương .

Sau 30 năm sinh hoạt . Cơ cấu tổ chức của PT Việt/Cursillo/MN đã từ thực tế đến hợp pháp . PT đã được cấp giấy phép hoạt động như là một pháp nhân bất vụ lợi chiếu theo luật Minesota sau khi đã trình báo cho văn phòng điều hành phong trào Cursillo TGP St.Paul-Minneapolis .


Tóm lại sự hình thành và sinh hoạt của PT/Việt/Cursillo của sự cố gắng của tất cả quí Cha LH, qúi anh chị Cursillitas như Mẹ Têresa đã nói ” Chúa không quan tâm đến sự thành,bại nhưng quan tâm đến sự cố gắng của chúng ta. Cố gắng sống căn bản để trở thành người Công Giáo đích thực.

Thông Báo

Lịch Sinh Hoạt

  • Họp toàn PT Viẹt/Cursillo/MN mỗi tháng môt lần vào Chúa Nhật thứ tư của tháng tại phòng 16 hầm trường học .
  • Ban điều hành họp với Cursillo TGP ( TCC ) tối thứ 3 tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng .
  • đại hội vùng 2 lần/năm và toàn quốc 1 lần/năm 

Liên Lạc

Đoàn Trưởng: Nguyễn Hồ Sơ