Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Xin quý vị đóng góp ý kiến để GX càng ngày càng tốt đẹp hơn - Xin thành thật Cám ơn !

Các đóng góp sẽ được Cha và HĐGX xem xét

(Tên, hoặc Email quý vị tùy điền, nhưng quý vị nào muốn được trả lời riêng thì xin điền vào Tên, và Email. )