Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

An Táng

An Táng

Khi có người thân qua đời, muốn cử hành Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ Giáo xứ thì cần làm những điều sau:

  1. liên lạc với Văn phòng hoặc cha xứ để dự định ngày nào làm phép xác, phép khăn tang tại Nhà Quàn, và ngày nào an táng. Rồi nói chuyện với Nhà Quàn về dự định của mình có được không?
  2. Bình thường, người Việt muốn an táng vào Thứ Bảy, và làm Phép xác và đọc kinh vào Thứ Sáu, hoặc Thứ Năm.
  3. Liên lạc với Ca đoàn để hát Lễ.
  4. Cần các em giúp Lễ. Nếu không tìm ra em giúp lễ thì nói với Ông Trưởng Ban Phụng vụ.
  5. Trước Thánh Lễ an táng nữa giờ thì có đọc Thánh Vịnh tại cuối Nhà Thờ.
  6. Cha sẽ đưa bài đọc, lời nguyện cho Thánh Lễ an táng.
  7. Nếu có thêm Linh mục nào đồng tế trong Thánh Lễ an táng, xin cho Cha xứ biết.
  8. Lời cám ơn của Tang quyến sau Thánh Lễ an táng xin ngắn gọn đủ điều. Xin miễn đọc điếu văn hay đọc tiểu sử dài dòng. (Chỉ nên nói trong vòng 3 phút trở lại)

Liên lạc Giáo Xứ

Những nghi Thức Cầu Nguyện cho "An Táng"

Dưới đây .... Amen!

Phần khai mạc

(Hướng dẫn viên có đôi lời chào hỏi và mời mọi người đứng dậy, bắt đầu bằng dấu thánh giá).
HDV: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ở sủng và bình an của Thiên Chúa, là Cha chúng ta và Ðức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Cđ: Và ở cùng cha (thầy, ông, bà, anh, chị).
HDV: Ðể bắt đầu nghi thức phụng vụ cầu nguyện cho ông/bà T. xin mời mọi người cùng hát bài (Cầu Xin Chúa Thánh Thần hoặc Thánh Thần Xin Ngự Ðến). (sau khi chấm dứt bài hát)
HDV: Anh chị em thân mến, chúng ta tin rằng mọi tương quan bằng hữu và tình cảm trong đời sống đã liên kết chúng ta nên một, và các tương quan ấy không bị hủy diệt bởi sự chết. Chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa luôn nhớ đến các việc lành mà chúng ta đã thực hiển để tha thứ những lỗi lầm của chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa đưa linh hồn T. lên cùng Chúa. (giữ im lặng trong giây lát)
HDV: Lạy Thiên Chúa, cái chết của người anh/chị em của chúng con đây, là ông/bà T., đã nhắc nhở chúng con về thân phận con người và sự ngắn ngủi của cuộc sống này. Nhưng, với những ai tin tưởng ở tình yêu Thiên Chúa, sự chết không phải là chấm dứt, và nó cũng không tiêu hủy các mối dây liên kết mà Thiên Chúa đã tôi luyện trong đời sống chúng con. Vì được chia sẻ cùng một đức tin với các thánh tông đồ và niềm hy vọng của con cái Thiên Chúa, xin Chúa đem lại ánh sáng phục sinh của Ðức Kitô vào thời gian thử thách và đau khổ khi chúng con cầu nguyện cho ông/bà T. và những người thân yêu của họ. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Cđ: Amen.

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa

(Chọn các bài đọc cho phù hợp với hoàn cảnh. Mọi người ngồi để nghe các bài đọc)

Bài Ðọc 1

Thánh Vịnh Ðáp Ca

Phúc Âm

Bài Giảng (nếu có linh mục hoặc phó tế)

 

 

Kinh Cầu

HDV: Chúng ta hãy quay về Ðức Kitô với niềm tin tưởng trong quyền lực thập giá và phục sinh của Người để dâng lời cầu nguyện. Người Xướng: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Ngài là gương mẫu muôn đời của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Lạy Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng đã đến để tiêu diệt tội lỗi và sự chết. Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, Ðấng đã giải thoát chúng con khỏi sợ hãi cái chết. Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Lạy Chúa Kitô, Ðấng Chăn Chiên nhân hậu, Người đem linh hồn chúng con tới chỗ nghỉ ngơi, xin ban bình an muôn đời cho ông/bà T. Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Người an ủi những ai đang than khóc và sầu khổ. Xin Người chúc lành cho gia đình ông/bà T. và thân bằng quyến thuộc cũng như bạn hữu đang quy tụ nơi đây. Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

HDV: Các anh chị em thân mến. Ngôi nhà thật chúng ta là ở thiên đàng. Bởi đó, chúng ta hãy dâng lời cầu khẩn lên Cha trên trời, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Cđ: Lạy Cha chúng con ở trên trời?

 

Lời Nguyện Kết

HDV: Lạy Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Ðộ chúng con, Ngài đã sẵn sàng hy sinh chịu chết, để mọi người được cứu chuộc và được đi từ sự chết đến sự sống. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa an ủi các tôi tớ Chúa trong sự sầu khổ và xin Chúa đón nhận ông/bà T. vào vòng tay thương xót của Ngài. Chỉ có một mình Ngài là Ðấng Thánh, và chính Ngài là sự thương xót; Qua cái chết Ngài đã mở cánh cửa sự sống cho những ai tin vào Ngài. Xin Chúa hãy tha thứ những lỗi lầm của ông/bà T., và xin ban cho ông/bà T. một nơi hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng và bình an trong vương quốc vinh hiển của Chúa cho tới muôn đời.
Cđ: Amen. (Bạn hữu có thể ngỏ đôi lời cùng tang quyến).

 

Chấm Dứt Nghi Thức

HDV: Phúc cho những ai được chết trong Chúa; xin cho họ được nghỉ yên khỏi sự lao nhọc, vì những công việc tốt lành họ làm sẽ có giá trị trước mặt Chúa. (vẽ dấu thánh giá trên trán người chết và đọc) Lạy Chúa, xin ban sự nghỉ yên muôn đời cho linh hồn T.
Cđ: Và xin ánh sáng bất diệt chiếu soi trên linh hồn ấy.
HDV: Xin cho ông/bà T. được nghỉ yên muôn đời.
Cđ: Amen
HDV: Xin cho linh hồn ông/bà T. , và linh hồn của mọi tín hữu đã qua đời, nhờ lòng thương xót Chúa sẽ được nghỉ yên muôn đời.
Cđ: Amen

 

Ban phép lành (Nếu là linh mục hoặc phó tế)

 
HDV: Xin bình an của Thiên Chúa, vượt quá mọi trí hiểu, sẽ gìn giữ tâm hồn và lòng trí anh chị em trong tình yêu và sự nhận biết của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con, là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Cđ: Amen.
HDV: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phép lành cho anh chị em.
Cđ: Amen. Có thể chấm dứt nghi thức phụng vụ bằng một bài hát hoặc thinh lặng cầu nguyện

 

Trao Khăn Tang

Nếu có phát tang, thêm phần cầu nguyện sau đây trước khi ban phép lành kết thúc.
HDV: Giải khăn tang này biểu tượng cho lòng hiếu thảo của con cái, cháu chắt, báo đền ơn nghĩa sinh thành và dưỡng dục của Cha/Mẹ, Ông/Bà, Bác, Chú/Cô, Dì/Dượng … và của mỗi người thân quyến bầy tỏ lòng kính mến, tiếc thương đối với người thân yêu đã lìa trần. Ước mong sao, mỗi người, khi nhận lãnh tấm khăn trắng này, luôn tưởng nhớ đến người thân yêu đã qua đời, bằng những việc hy sinh, hãm mình, bằng lời cầu nguyện để xin Chúa tha thứ cho linh hồn T., và mau được hưởng phần thưởng Nước Trời. (gia đình, con cháu, họ hàng lên nhận khăn tang)

 

Chuỗi Mai Khôi

Lần chuỗi là một hình thức đạo đức mà Giáo Hội không buộc phải theo một hình thức nhất định nào. Mục đích khi lần chuỗi là suy niệm về cuộc đời Chúa Giêsu. Do đó, thay vì các ngắm mùa vui, mùa thương và mùa mừng như thường lệ, chúng ta có thể thay thế bằng các đoạn Kinh Thánh. Sau mỗi một đoạn Phúc Âm, nên giữ thinh lặng để suy niệm.

Chuỗi Mai Khôi Kinh Thánh

Nghi Thức Cầu Nguyện Trước Khi Di Chuyển Linh Cửu Vào Nhà Thờ Hoặc Ra Nghĩa Trang

Phần Mở Ðầu

 

HDV: Anh chị em thân mến trong Ðức Giêsu Kitô, nhân danh Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người mà chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho ông/bà T.,
xin Thiên Chúa đưa ông/bà T. đến nơi an nghỉ muôn đời.

Chúng ta đau buồn trước sự ra đi của người thân yêu, nhưng lời Thiên Chúa hứa ban sự sống đời đời đã đem cho chúng ta niềm hy vọng.
Chúng ta hãy an ủi nhau bằng những lời sau đây:

 

Ðọc Sách Thánh

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi tín hữu Colossê (3:3-4)

Thật vậy, anh chị em đã chết, và sự sống mới của anh chị em hiện đang tiềm tàng với Ðức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Ðức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh chị em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Hoặc Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi tín hữu Rôma (6:8-9)

Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô,
chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người.
Chúng ta biết rằng, một khi Ðức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết,
thì không bao giờ Người chết nữa,
cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.

 

Kinh Cầu

HDV: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến để phục sinh kẻ chết và an ủi chúng ta với tình yêu của Người. Chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen Ðức Giêsu Kitô.

Phụ Tá: Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, Ðấng Tạo Thành trái đất mà nay thân xác ông/bà T. sẽ trở về với lòng đất; trong bí tích rửa tội, Ngài đã kêu gọi ông/bà đến sự sống vĩnh cửu để chúc tụng ngợi khen Chúa Cha đến muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

PT: Lạy Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa,
Ngài nâng đỡ người công chính và bao bọc họ với vinh quang Nước Trời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

PT: Lạy Ðức Kitô chịu đóng đinh,
Ngài đã che chở linh hồn ông/bà T. với quyền năng thập giá của Ngài,
và trong ngày tái giáng lâm, Ngài sẽ tỏ lòng thương xót đối với mọi tín hữu đã ly trần.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

PT: Lúc phán xét kẻ sống và kẻ chết, khi nghe tiếng Chúa, mồ mả sẽ mở tung và những người công chính — đang ngủ yên trong bình an của Chúa — sẽ chỗi dậy và ca tụng vinh quang Chúa.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

PT: Lạy Ðức Giêsu Kitô, mọi chúc tụng ngợi khen đều quy về Chúa,
Ngài nắm cái chết trong tay và mọi sự sống sẽ tùy thuộc vào chỉ một mình Ngài.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

HDV: Với đức tin và đức cậy, chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha với những lời mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ:

Lạy Cha chúng con…

 

Phần Kết

HDV: Lạy Chúa, ông/bà T. nay đã từ giã nơi cư ngụ trần gian
và để lại những người thân yêu đang khóc thương ông/bà.
Khi chúng con đang đau buồn trước sự ra đi này,
xin cho chúng con luôn nhớ đến ông/bà T.
và sống với niềm hy vọng vào vương quốc vĩnh cửu
là nơi Chúa sẽ quy tụ chúng con lại với nhau.
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Ð: Amen.

 

Trước Khi Di Chuyển Linh Cữu

HDV: Thiên Chúa gìn giữ chúng ta lúc đến cũng như lúc đi.
Xin Thiên Chúa ở với chúng ta trong chuyến đi cuối cùng
với người anh chị em của chúng ta.

(Trong khi di chuyển linh cửu đến nhà thờ hoặc nghĩa trang, có thể hát Thánh Vịnh)

(phần chi tiết xin xem trong sách của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam)

 

Lời Nguyện Giáo Dân

 

Mẫu A.

Lm: Anh chị em thân mến,
Ðức Giêsu Kitô đã sống lại từ kẻ chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha
để cầu bầu cho Giáo Hội của Người.
Với niềm tin tưởng rằng
Thiên Chúa sẽ lắng nghe những ai tín thác vào Ðức Giêsu Kitô,
chúng ta dâng lời cầu nguyện:

 

1. Trong bí tích rửa tội, ông/bà T. đã được lãnh nhận ánh sáng của Ðức Kitô.
Giờ đây, xin Chúa xua tan bóng tối và dẫn ông/bà vượt qua nước của sự chết.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

2. Người anh chị em của chúng ta là ông/bà T.
đã được nuôi dưỡng ở bàn tiệc của Ðấng Cứu Thế.
Xin Chúa đưa ông/bà vào tham dự bàn tiệc trên trời.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

3. (Nếu người chết là tu sĩ) Anh chị em của chúng ta là T.
đã trọn cuộc đời theo Chúa Giêsu trong sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời.
Xin Chúa hãy coi T. như một trong những người thánh thiện
đang hỉ hoan trong cung điện trên trời.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

4. (Nếu người chết là giám mục hay linh mục) Người anh em của chúng ta là T.
đã được chia sẻ chức vụ tư tế của Chúa Giêsu
trong việc dẫn dắt Dân Chúa cầu nguyện và thờ phượng.
Xin Chúa đưa T. hiện diện trước mặt Chúa
là nơi T. sẽ được một chỗ trong phụng vụ nước trời.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5. (Nếu người chết là phó tế) Người anh em chúng ta là T.
đã phục vụ dân Chúa với tư cách của một phó tế trong Giáo Hội.
Xin Chúa chuẩn bị cho T. một chỗ trong vương quốc
mà tên của T. sẽ được Chúa công bố.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

6. Nhiều thân bằng quyến thuộc và bằng hữu đã ra đi trước chúng ta
và đang chờ đợi phần thưởng nước trời.
Xin Chúa ban cho họ một mái nhà vĩnh viễn với Con Chúa.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

7. Nhiều người bị chết vì võ lực, chiến tranh và đói khát.
Xin Chúa xót thương những ai bị đau khổ một cách bất công
vì những tội lỗi xúc phạm đến tình yêu của Chúa,
và xin đưa tất cả vào vương quốc bình an muôn đời.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

8. Những người tín thác vào Ðức Kitô hiện đang ngủ yên trong Chúa.
Xin Chúa ban bình an, sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng
cho tất cả những ai có đức tin mà chỉ có mình Chúa biết.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

9. Những người thân yêu của T. đang cần sự nguôi ngoai an ủi.
Xin Chúa hãy xoa dịu sự đau thương của họ
và xua tan những u uẩn, nghi ngờ vì buồn chán.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

10. Chúng ta đang quy tụ nơi đây trong đức tin và đức cậy
để cầu nguyện cho anh chị em chúng ta là ông/bà T.
Xin Chúa kiên cường niềm hy vọng của chúng ta
để chúng ta có thể sống xứng đáng khi chờ đợi Ðức Kitô tái giáng lâm.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Lm: Lạy Thiên Chúa, Ðấng ban phát bình an và chữa lành các linh hồn,
xin lắng nghe lời cầu khẩn của Ðấng Cứu Thế, là Ðức Giêsu Kitô,
và của dân Người, mà sự sống của họ đã được trả bằng máu của Con Chiên.

 

Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của tất cả những ai đang yên giấc trong Ðức Kitô, và xin ban cho họ một chỗ trong nước trời.

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

Mẫu B.

Lm: Thiên Chúa là Cha toàn năng, Người đã đưa Ðức Kitô chỗi dậy từ cõi chết;
với sự tin tưởng chúng ta hãy cầu xin Người gìn giữ tất cả những ai thuộc về Người, dù còn sống hay đã chết.

 

1. Trong bí tích rửa tội, ông/bà T. đã được hứa ban sự sống đời đời,
xin cho ông/bà T. được đón nhận vào cộng đồng các thánh.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

2. Vì ông/bà T. đã được ăn Mình Thánh Ðức Kitô, là bánh hằng sống,
xin cho ông/bà được sống lại vào ngày sau hết.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

3. (Nếu là phó tế) Vì người anh em của chúng ta là T.
đã công bố Tin Mừng của Ðức Giêsu Kitô và phục vụ người nghèo
xin cho T. được đón nhận vào cung thánh ở thiên đàng.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

4. (Nếu là giám mục hay linh mục) Vì người anh em của chúng ta là T.
đã phục vụ Giáo Hội với tư cách một linh mục,
xin cho T. được một chỗ trong phụng vụ nước trời.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5. Xin cho thân nhân và bạn hữu của người quá cố
và cho tất cả những ai đã giúp đỡ chúng ta
được Chúa đền đáp vì những công việc tốt lành của họ.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

6. Xin cho những ai đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại
sẽ được chiêm ngưỡng Chúa cách nhãn tiền.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

7. Xin cho gia đình và bạn hữu của ông/bà T.
được an ủi trong sự buồn sầu của Ðức Kitô,
là Người đã thương khóc cái chết của Lagiarô.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

8. Xin cho tất cả chúng ta đang quy tụ thờ phượng trong cùng một niềm tin
sẽ được tái xum họp trong vương quốc Thiên Chúa.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Lm: Lạy Thiên Chúa là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng con,
Ngài đã nghe tiếng khóc than của dân Ngài;


xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện cho anh chị em chúng con,
là ông/bà T. vừa mới qua đời.
Xin thanh tẩy tội lỗi của họ
và xin ban cho họ sự no đủ của ơn cứu độ.
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

HDV: Người thân yêu của chúng ta là ông/bà T. đã đến nơi an nghỉ trong sự bình an của Ðức Kitô. Giờ đây xin Thiên Chúa đón nhận ông/bà vào bàn tiệc của con cái Thiên Chúa trên thiên đàng. Với niềm tin và niềm hy vọng trong sự sống vĩnh cửu, chúng ta hãy nâng đỡ ông/bà trong lời cầu nguyện. 

Chúng ta cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho cả chúng ta nữa. Ðể ngày nào đó chúng ta sẽ được tái hợp với người thân yêu của chúng ta, và cùng nhau chúng ta sẽ được gặp Ðức Kitô–là sự sống của chúng ta–mà Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang. 

Trong Sách Thánh, chúng ta đọc (chọn một):

A. Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Mt 25:34).

B. Ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi,
tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
(Gioan 6:39).

C. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời,
và chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.
(Phil. 3:20).

D. Xin Ðức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành,
là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy,
là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian,
ban cho anh chị em ân sủng và bình an.
Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,
làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế
để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người:
kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!
(Kh. 1:5-6). 

 

Làm Phép Huyệt

HDV: Lạy Ðức Giêsu Kitô, nhờ Chúa ở ba ngày trong mộ,
Chúa đã thánh hóa các ngôi mộ của những ai tin vào Chúa,
và đã biến ngôi mộ trở thành dấu chỉ hy vọng vào lời hứa phục sinh,
dù ngôi mộ đang cầm giữ thân xác chúng con.
Xin cho ông/bà T. được nghỉ yên trong bình an
cho tới khi Chúa đánh thức ông/bà dậy trong vinh quang,
vì Chúa là sự phục sinh và là sự sống.

Sau đó ông/bà sẽ được thấy Chúa nhãn tiền
và được thấy ánh sáng trong sự sáng của Chúa
Và nhận biết sự huy hoàng của Thiên Chúa,
vì Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ð: Amen. 

 

Hạ Huyệt
 

Vì Chúa đã gọi ông/bà T. ra khỏi thế gian về với Chúa,
chúng ta gửi gấm thi thể ông/bà T. vào lòng đất
vì chúng ta là cát bụi sẽ trở về với cát bụi.
Nhưng Ðức Giêsu Kitô sẽ thay đổi thân xác hay chết của chúng ta
trở nên giống thân xác của Ngài trong vinh quang,
vì Ngài đã sống lại, là trưởng tử của kẻ chết. 

Chúng ta hãy phó thác người thân yêu của chúng ta cho Thiên Chúa,
để Người ấp ủ trong bình an,
và cho thân xác ấy chỗi dậy trong ngày sau hết. 

 

Lời Nguyện Giáo Dân
 

(sau khi hạ huyệt) 

 

Mẫu A.

HDV: Chúng ta hãy cầu xin Ðức Kitô, là Ðấng đã nói:
“Ta là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin Ta, dù có chết, cũng sẽ được sống,
và bất cứ ai sống và tin vào Ta sẽ không bao giờ chết.”

1. Lạy Chúa, Chúa đã an ủi bà Mácta và Maria khi họ buồn sầu;
xin Chúa hãy gần chúng con,
là những người đang thương tiếc ông/bà T.,
và xin Chúa lau khô mọi giọt lệ của những kẻ khóc than.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. Chúa đã nhỏ lệ khi đứng trước mộ Lagiarô, người bạn của Ngài;
xin Chúa an ủi chúng con đang trong sự buồn sầu.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

3. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại;
xin cho người thân yêu của chúng con được sự sống đời đời.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

4. Chúa đã hứa nước trời cho kẻ trộm biết ăn năn sám hối;
xin Chúa đưa ông/bà T. vào hưởng niềm vui nước trời.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

5. Xin Chúa an ủi chúng con đang buồn sầu vì cái chết của người thân yêu;
xin cho đức tin của chúng con trở nên nguồn an ủi
và sự sống đời đời là nguồn hy vọng của chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Mẫu B.
 

HDV: Anh chị em thân mến, với một lòng sùng kính
chúng ta hãy dâng lên Chúa lời khẩn nguyện của chúng ta,
vì Ngài là nguồn mạch mọi sự thương xót.

Lạy Chúa khoan nhân,
xin hãy tha thứ tội lỗi cho những ai đã chết trong Ðức Kitô.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con.

1. Xin Chúa hãy nhớ đến các việc lành mà chúng con đã làm.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. Xin Chúa đón nhận ông/bà T. vào sự sống đời đời.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những thân nhân đang thương khóc.
Xin Chúa an ủi họ khi sầu muộn.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

4. Xin Chúa gia tăng đức tin và kiên cường niềm hy vọng của họ.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

5. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta đang trên đường lữ thứ.
Xin cho chúng ta luôn trung thành phục vụ Thiên Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

 

Kinh Lạy Cha
 

HDV: Với sự khát khao ngày ngự trị của vương quốc Thiên Chúa,
chúng ta cùng cầu nguyện: 

Lạy Cha chúng con… 

 

Lời Nguyện Kết
 

HDV: Lạy Thiên Chúa toàn năng, qua cái chết của Con Chúa trên thập giá,
Chúa đã tiêu diệt sự chết;
qua việc Ðức Kitô nằm trong mộ
Chúa đã thánh hóa các phần mộ của những ai tin vào Ngài;
và qua sự sống lại của Ðức Kitô
Chúa đã phục hồi sự sống vĩnh cửu cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa của kẻ sống cũng như kẻ chết,
xin nhận lời chúng con cầu khẩn
cho những ai đã chết trong Ðức Kitô
và đã được mai táng với Người trong niềm hy vọng sống lại.
Vì khi còn sống họ đã trung thành với danh thánh Ngài,
xin cho họ được ca tụng Ngài cho đến muôn đời trong niềm vui thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

Ð: Amen. 

 

Cầu Nguyện Cho Người Tham Dự

Các nghi thức cầu nguyện cho người qua đời ở nhà hay nhà quàn được dùng chung cho người qua đời, dù là người lớn hay trẻ em. Chỉ có các bài đọc là khác biệt, được chọn lọc riêng cho các em. Sau đây là phần nghi thức phụng vụ trong nhà thờ (không có Thánh Lễ).

 

Phần Ðón Tiếp

Thừa tác viên ra cửa nhà thờ để tiếp đón người tham dự với lời tương tự như sau:

 

HDV: Xin Ðức Giêsu Kitô, là người luôn chào đón các em nhỏ và chúc lành cho các em, an ủi anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.

Cđ: Và ở cùng cha.

 

Phần Rẩy Nước Thánh

 

Nếu em đã rửa tội, hướng dẫn viên rẩy nước thánh trên quan tài của em và đọc:

 

HDV: Trong nước rửa tội, T. đã chết với Ðức Kitô
và đã sống với Người trong sự sống mới.
Xin cho em được chia sẻ vinh quang muôn đời của Ðức Kitô.

Nếu em chưa rửa tội, hướng dẫn viên đọc lời sau:

 

HDV: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là một Thiên Chúa trung tín,
Ðấng tạo nên chúng ta theo hình ảnh của Người.
Mọi vật là do Người làm nên, mọi vật đang mong đợi ngày cứu độ.
Giờ đây, chúng ta phó thác linh hồn em T. cho lòng thương xót vô bờ của Chúa,
xin cho em được một mái nhà trong vương quốc của Người.

Sau khi đã đưa quan tài vào chỗ trong nhà thờ.

 

HDV: Chúng ta hãy cầu nguyện cho em bé này,
và phó thác em cho sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa.

(giữ thinh lặng trong giây lát)

 

A. Nếu em đã rửa tội.

Lạy Chúa, trong sự đau buồn, chúng con trông nhờ đến lòng thương xót của Chúa;
xin hãy lắng tai nghe lời chúng con cầu,
và một ngày nào đó, xin Chúa kết hợp chúng con với em T. đây,
là người mà chúng con vững vàng tin tưởng rằng,
em đã được hưởng sự sống đời đời trong Nước Trời.
Chúng con nguyện xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

 

B. Nếu em chưa rửa tội.

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự an ủi,
là Ðấng thấu suốt mọi tâm hồn,
Ngài biết rõ đức tin của những cha mẹ này.
Xin Chúa hãy an ủi họ và giúp họ tin tưởng rằng
đứa con mà họ đang đau buồn thương tiếc
đã được phó thác trong sự chăm sóc yêu thương của Chúa.
Chúng con nguyện xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

 

Phụng Vụ Lời Chúa

Cho Các Em Ðã Rửa Tội

 

Cựu Ước

1. Isaiah 25:6a, 7-9 (Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời).
2. Ai Ca 3:22-26 (Thật tốt lành khi im lặng chờ đợi Chúa đến cứu độ).

 

Tân Ước

1. Rôma 6:3-4, 8-9
2. Rôma 14:7-9
3. 1 Corintô 15:20-23
4. Êphêsô 1:3-5
5. 1 Thessalonica 4:13-14, 18
6. Khải Huyền 7:9-10, 15-17
7. Khải Huyền 21:1a, 3-5a

 

Thánh Vịnh Ðáp Ca

1. TV 23
2. TV 25
3. TV 42

 

Alleluia hoặc Câu Xướng Trước Phúc Âm

1. Mt 11:25: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn mầu nhiệm của nước trời.

2. Gioan 6:39: Ðây là ý của Ðấng đã sai tôi: là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

3. 2 Cor. 1:3b-4a: Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái,
và là Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ ủi an.

 

Phúc Âm

1. Mt. 11:25-30
2. Mk. 10:13-16
3. Gioan 6:37-40
4. Gioan 6:51-58
5. Gioan 11:32-38, 40
6. Gioan 19:25-30

Cho Các Em Chưa Rửa Tội

 

Cựu Ước

3. Isaiah 25:6a, 7-8b (Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời).
4. Ai Ca 3:22-26 (Thật tốt lành khi im lặng chờ đợi Chúa đến cứu độ).

 

Thánh Vịnh Ðáp Ca

TV 25

 

Alleuia hoặc Câu Xướng Trước Phúc Âm

1. 2 Corintô 1:3b-4a: Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái,
và là Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ ủi an.

2. Khải Huyền 1:5a, 6b: Ðức Giê-su Ki-tô là người đầu tiên từ cõi chết chỗi dậy; kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

 

Phúc Âm

1. Mátthêu 11:25-30
2. Máccô 15:33-46
3. Gioan 19:25-30

 

Lời Nguyện Giáo Dân

HDV: Chúa Giêsu Kitô yêu mến mọi người dân của Người,
và là nguồn hy vọng chắc chắn nhất của chúng ta.
Xin Chúa hãy gia tăng đức tin của chúng ta
và gìn giữ chúng ta trong giờ phút tăm tối này.

Phụ Tá: Chúa đã trở nên một trẻ nhỏ vì chúng con,
đã chia sẻ đời sống con người.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.

PT: Chúa đã lớn lên trong sự khôn ngoan và ơn sủng
và Chúa đã vâng phục Chúa Cha trong sự đau khổ.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.

PT: Chúa đã đón tiếp các em nhỏ và đã hứa Nước Trời cho các em.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.

PT: Chúa đã an ủi những ai phải đau khổ vì mất con cái.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.

PT: Chúa đã hy sinh chịu đau khổ và chịu chết vì tất cả chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.

PT: Chúa đã hứa phục sinh những ai tin vào Chúa,
cũng như Chúa đã được Chúa Cha cho sống lại trong vinh quang.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin được sức mạnh, được chấp nhận, và cho sự ngự đến của nước trời trong những lời mà Ðấng Cứu Thế đã dạy chúng ta:

Lạy Cha, chúng con ở trên trời…

 

Lời Nguyện Kết

 

A. Trẻ em đã rửa tội.

Lạy Thiên Chúa lòng lành vô cùng,
xin hãy ấp ủ chúng con trong sự chăm sóc của Ngài
và xin an ủi chúng con trong cơn đau buồn,
vì cái chết của em bé này.

Như Chúa đã tẩy rửa em trong nước rửa tội
và đã chào đón em vào thiên đàng,
thì một ngày nào đó, xin Chúa cũng kết hợp chúng con với em bé này
để được chia sẻ niềm vui vô cùng trong vương quốc của Chúa.
Chúng con nguyện xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

 

B. Trẻ em chưa rửa tội.

Lạy Ðức Giêsu Kitô,
như Ðức Mẹ đau buồn đứng dưới chân thập giá của Chúa,
xin Chúa hãy nhân từ nhìn đến các cha mẹ này
là những người đau khổ vì mất con.

Xin hãy lắng nghe lời Ðức Mẹ cầu bầu cho họ
để đức tin của họ cũng được vững mạnh như của Mẹ
và được tìm thấy phần thưởng như lời đã hứa,
vì Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.

Cđ: Amen.

 

Kết Thúc

HDV: Chúa Giêsu đã nói: “Hãy để các em đến cùng Ta.
Ðừng để chúng xa Ta.
Nước Trời thuộc về những ai giống như các em nhỏ.”

Hướng dẫn viên có thể vạch dấu thánh giá trên trán em và đọc:
Lạy Chúa, xin cho em được nghỉ yên muôn đời.

Cđ: Và cho ánh sáng bất diệt chiếu soi trên linh hồn ấy.

HDV: Xin cho em được nghỉ yên muôn đời.

Cđ: Amen

HDV: Xin cho linh hồn em và linh hồn các tín hữu đã qua đời,
nhờ lòng thương xót Chúa sẽ được nghỉ yên muôn đời.

Cđ: Amen

Ban phép lành (Nếu là linh mục hoặc phó tế)

HDV: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần,
ban phép lành cho anh chị em.

Cđ: Amen.

Mở đầu

HDV:

Anh chị em thân mến,
Chúng ta đến đây để cử hành nghi thức hoả táng T…
Việc hỏa táng nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mỏng dòn của con người.
Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về bụi tro,
đợi mai sau thân xác sẽ được tái tạo trong trời mới, đất mới.

(giữ thinh lặng trong giây phút)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con.
Lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra,
đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con qua đời,
lửa còn làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa.

Xin Cha chúc lành và thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng
để hoả táng thân xác người anh (chị) em của chúng con là T…
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

 

Lời Nguyện Giáo Dân

HDV:
Anh chị em thân mến,
Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái (12:29) đã cho chúng ta biết: 

“Thiên Chúa là một ngọn lửa thiêu.
Người đã cho ông Môsê được gặp Người qua bụi gai rực lửa.
Người cũng hiện diện giữa dân Người qua cột lửa về ban đêm trong sa mạc.
Chính Thiên Chúa Cha đã cho Ðức Giêsu Kitô
đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần,
và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta.
Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho Người như lễ vật toàn thiêu.

Với những xác tín ấy, trong việc cử hành nghi thức hỏa táng hôm nay,
chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết,
và đầy tin tưởng sau đây:

1. Lạy Cha, Con một Cha là Ðức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian,
và Người không ao ước gì hơn là thấy lửa ấy bừng cháy lên.
Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên trong toàn Giáo Hội
và trên khắp hoàn cầu.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hài T…,
xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho T… được làm người
và được làm con cái Cha.
Chúng con tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho T… trong suốt cuộc đời,
và bây giờ Cha lại gọi T… về với Cha.
Xin Cha thương đón linh hồn T…
cùng với những việc lành cũng như mọi sự yếu đuối của T…
trong cuộc sống làm người.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Cũng như thân xác của T… sắp thành những hạt bụi mất hút trong lòng đời,
xin Cha cho mỗi người chúng con cũng biết quên mình,
biết hy sinh trong cuộc sống phục vụ anh chị em.
Chúng con cầu xin Chúa.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho thân nhân của T… nhận được mọi ơn lành của Cha,
và được mọi người quý mến thiết tha như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cầu xin Chúa.

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

HDV: Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện
mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta.

Tất cả đọc Kinh Lạy Cha, trong khi linh mục

HDV: rẩy nước thánh và xông hương.

 

 

Lời Nguyện Kết

HDV:
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn T… cho tình thương của Cha,
và chúng con hỏa táng T… như của lễ toàn thiêu dâng lên Cha.

Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với tình yêu
của gia đình và cộng đoàn chúng con,
được kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Cha.

Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện
được như hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho T…,
và mọi người đã chết trong ân tình Cha,
được vào hưởng vinh quang Cha muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

HDV. Lạy Cha, xin cho linh hồn T… được nghỉ yên muôn đời.

Cđ. Và cho ánh sáng ngàn đời chiếu soi trên linh hồn ấy.