Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Hội Chợ Hè 2022

June 17 - 19

Và Ban Nhạc Hi5 Brothers