Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Ghi chú trước khi quí vị đến nhà thờ

Ghi Danh Tham Dự Thánh Lễ

Vì chỗ ngồi trong thánh đường bị giới hạn theo luật của tiểu bang, giáo xứ mời mọi người ghi danh trước để giáo xứ tiện việc chuẩn bị, hầu giữ an toàn sức khỏe cho giáo dân tham dự thánh lễ. Nếu quí vị không ghi danh được vì chỗ ngồi trong các Thánh Lễ đã đầy, xin mọi người dự Lễ trực tuyến tại nhà để bảo vệ an toàn cho mọi người và tuân theo luật pháp tiểu bang. Nếu có thắc mắc mời quý vị liên lạc với chúng tôi qua Email.