ASH WEDNESDAY 2/17

Mặc dù Lễ Tro không là Lễ Buộc, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu cho giáo dân muốn tham dự Thánh Lễ nhưng không đến nhà thờ được, Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ trực tuyến vào lúc 6:00PM Thứ Tư ngày 17/2/2021.Chân thành cám ơn Quí Vị.

CÁO PHÓ Ông GIUSE NGUYỄN VĂN KẾTXin mời bấm vào mạng nối kết của Nhà Quàn để biết thêm chi tiết.https://www.gearty-delmore.com/