Chương Trình Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 2021

Chương Trình Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 2021 Tam Nhật Thánh: Ngày thứ năm (01/4/2021): Kỷ niệm Chúa lập phép Thánh Thể, lập Chức Linh Mục và ban Điều Răn Yêu Thương Mới – (Không có nghi thức Rửa Chân) -7:00 PM Thánh lễ Tiệc Ly -8:00 PM Kiệu mình thánh và Chầu chung […]

Tết 2020

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ NGÀY CHÚA NHẬT 26/01/2020  *   8:30AM – Lễ Anh ngữ  * 10:00AM – Lễ Việt Ngữ (sớm hơn thường lệ 30 phút, xin Quí Vị lưu ý để đừng trễ lễ. Chân thành cám ơn)