Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Cáo Phó

GX xin chia buồn cùng GĐ : Bà Le Thi Tran

Các linh hồn Chúa đã gọi về !