Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Thông Báo liên quan tới Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh

 

Kính gửi Ông bà, anh chị em thân mến,

Mới đây chúng tôi có nhận được thư Đức TGM gửi nói về Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh như sau:

–        Đức Tổng miễn trừ cho giáo dân không phải dự các Thánh lễ và các nghi thức trong Tuần thánh năm nay vì lý do dịch bệnh. Quí vị cứ ở nhà và tham dự trực tuyến.

–        Không có nghi thức Rửa chân vào chiều Thứ Năm. Sau Lễ không có các giờ chầu luân phiên nữa. Linh mục cất Mình Thánh vào Nhà Tạm, sau khi ban phép lành Thánh Thể.

–        Lễ Vọng Phục sinh không làm phép lửa và không rước Nến PS. Hoãn nghi thức Thánh Tẩy cho các Dự Tòng (có thể cử hành vào Lễ CTT hiện xuống)

–        Rửa tội trẻ em hằng tháng sẽ hoãn lại cho đến khi có thể.

–        Lễ Truyền Dầu sẽ cử hành sau (chờ báo lại)

Riêng tại Giáo xứ chúng ta chương trình Thánh Lễ trong Tuần Thánh như sau: (Xin quí vị nhớ tham dự trực truyến)

Chúa nhật Lễ Lá và Chúa nhật Phục sinh: Thánh Lễ trực tuyến lúc 10:30 am

Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy vọng Phục Sinh:  Thánh Lễ và nghi thức trực tuyến lúc 7:00 pm (riêng Thứ Sáu, Thứ Bảy có làm tuần cửu nhật kính Chúa Tình Thương lúc 6:30pm. Xin quí vị cùng hợp ý)

Xin kính chúc quí vị và gia quyến nhiều sức khỏe và bình an.

Chúng tôi đã nhận được một số phong thư đóng góp quí vị gửi về. Xin Cám ơn rất nhiều.
Xin Chúa và Đức Mẹ trả ơn bội hậu cho quí vị.

Cha xứ

Xem Thêm Bài Liên Quan

Ghi Danh nhận thông báo từ giáo xứ

Nhận thông báo mới nhất từ giáo xứ

Chia Sẽ Trên Mạng Xã Hội

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email