Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Chương Trình Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 2021

Chương Trình Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 2021

Tam Nhật Thánh:

Ngày thứ năm (01/4/2021): Kỷ niệm Chúa lập phép Thánh Thể, lập Chức Linh Mục và ban Điều Răn Yêu Thương Mới – (Không có nghi thức Rửa Chân)

-7:00 PM Thánh lễ Tiệc Ly

-8:00 PM Kiệu mình thánh và Chầu chung

-8:30-9:15 tối: Chầu giờ thứ 1: TNTT+GLVN+các Ca Đoàn ( Ủy Viên Thánh Ca hướng dẫn)

-9:15-10:00 tối: Chầu giờ thứ 2: LMTT, Hội ơn Thiên Triệu, nhóm LCTX, Hội các BMCG (nhóm LCTX hướng dẫn) – Các hội đoàn khác và cá nhân, có thể chọn chầu một trong hai giờ nêu trên.

Ngày thứ sáu (02/4/2021): Tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu (ăn chay, kiêng thịt)

-6:30 PM Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa

-7:00 PM Phụng vụ Lời Chúa, Kính Thờ Thánh Giá (Không hôn Thánh Giá). Nghi thức Rước Lễ

Ngày thứ bẩy (03/4/2021): Canh thức và Vọng Phục Sinh

-7:15 PM Viếng Đàng Thánh Giá Trọng Thể -8:00PM Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa

-8:30PM Cử hành các nghi thức Vọng Phục Sinh và Lễ Vọng Phục Sinh/ Nghi Thức Rửa tội Dự Tòng. Mừng Phục Sinh !

Ngày Chúa Nhật (04/4/2021): Đại Lễ mừng Chúa Phục Sinh

-8:30 AM Lễ Trọng Anh Ngữ

-10:30 AM Lễ Trọng Việt Ngữ/ Rửa tội trẻ em sau Thánh Lễ Chúc Mừng Chúa Phục Sinh, Alleluia! Happy Easter, Alleluia!

Xem Thêm Bài Liên Quan

Ghi Danh nhận thông báo từ giáo xứ

Nhận thông báo mới nhất từ giáo xứ

Chia Sẽ Trên Mạng Xã Hội

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email