Chương Trình Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 2021

Chương Trình Tam Nhật Thánh & Phục Sinh 2021 Tam Nhật Thánh: Ngày thứ năm (01/4/2021): Kỷ niệm Chúa lập phép Thánh Thể, lập Chức Linh Mục và ban Điều Răn Yêu Thương Mới – (Không có nghi thức Rửa Chân) -7:00 PM Thánh lễ Tiệc Ly -8:00 PM Kiệu mình thánh và Chầu chung […]