Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Tin Giáo Xứ

THÔNG TIN KHẨN

Kính thưa quí ông bà và anh chị em, Được tin Cha cựu chánh xứ Hilary Nguyễn Hải Khánh bị

Tiếp Theo »