Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Phiên Họp bàn về Nhà Sinh Hoạt

Kính thưa quí vị,

Sau khi căn nhà vàng cũ của chúng ta đã bị phá hủy thì bước kế tiếp chúng ta cần xin phép Đức Tổng Giám Mục để xây Nhà Sinh Hoạt theo dự án đã đề ra. Giáo xứ cần có sự góp ý của qui vị đại diện cho các thành phần trong Giáo xứ, vì thế vào ngày Chúa nhật 26/6 /2022 xin mời qui vị thuộc:

  • Ban xây cất nhà Sinh Hoạt.
  • Hai vị Trustee.
  • Hội Đồng Mục vụ và Hội Đồng Tài chánh.
  • Cùng với các thành viên trong Hội đồng Giáo xứ tức các trưởng Hội đoàn, Ca đoàn, Ban ngành, GLVN, Thiếu nhi

Nhóm họp tại hầm Nhà xứ sau Thánh Lễ 10:30am tức khoảng 11:30am.

Xin cám ơn sự hiện diện của qui vị.

                                                                                                     Cha xứ

Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Thứ Hai ngày 4 tháng 7 năm nay  (2022) là Ngày Lễ mừng Độc Lâp Hoa Kỳ. Giáo xứ sẽ dâng Lễ lúc 10 giờ sáng để Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đất Nước Hoa Kỳ chúng ta đang sinh sống. Xin mời quí vị cùng tới tham dư. KHÔNG có Lễ chiều hôm đó.

                                                                                                            Cha xứ

GX xin cám ơn quý vị đã tới tham dự và ủng hộ GX trong 3 ngày "Hội Chợ Hè 2022"!

Hội Chợ Sức Khỏe

Tin Giáo Xứ