Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

GX mừng Xuân ! Kính chúc mọi nhà năm mới An-Khang, Thịnh-Vượng !

Tin Giáo Xứ