Ông Bà Anh Chị Em có thể đóng góp những ý kiến xây dựng:
    *  Chung cho Giáo Xứ, cho các Ban Ngành Hội Ðoàn Khu Xóm  ngày một thăng tiến,
    *  Hoặc riêng cho trang Web này ngày thêm phong phú ích lợi hơn.
Chân thành cảm tạ và xin Chúa chúc lành cho công việc tốt đẹp của chúng ta.
(Có thể download Vietspell software cho tiếng việt)
DOWNLOAD

Xin viết ý kiến trong khung dưới đây:

Ðể dễ dàng khi cần trả lời, xin quý vị tùy nghi vui lòng cho biết một số chi tiết:

Quí Danh:
E-mail:
Phones:


giaoxuthanhgiusehien.net
Copyright © 2003 [giaoxuthanhgiusehien.net. All rights reserved.
Revised: 04/21/14.